Vitajte na našich webových stránkach

Ponúkame Vám nasledovné služby, ktorým sa venujeme už od roku 1992:

 • vedenenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • kompletný servis spojený so mzdami a personalistikou
 • znalecké posudky a odborné stanoviská
 • audit

Služby zabezpečujeme efektívne, pružne a presne. Našou prioritou je zodpovedný prístup.

Účtovníctvo a dane
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Dane
viac
Mzdy a Personalistika
 • Spracovanie miezd
 • Výkazy pre Sociálnu poisťovňu
 • Personalistika
viac
Znalecké posudky
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Formulácia odborných stanovískviac
Audit
 • Audit účtovnej závierky
 • Audit priebežných výkazov
viac