Účtovníctvo · Mzdy · Znalectvo · Audit
Našou prioritou je zodpovedný prístup

Audit

Predmetom našej činnosti sú najmä

 • štatutárny audit vyplývajúci z povinnosti podľa zákona č.431/2002 Z.z.
 • audit priebežných finančných výkazov
 • audit na základe špecifických požiadaviek klienta
 • audit účtovných systémov
 • audit interných kontrol
 • potvrdenie pohľadávok do konkurzného konania

Služby zabezpečujeme efektívne, pružne a presne. Našou prioritou je zodpovedný prístup.

Účtovníctvo a dane
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Dane
viac
Mzdy a Personalistika
 • Spracovanie miezd
 • Výkazy pre Sociálnu poisťovňu
 • Personalistika
viac
Znalecké posudky
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Formulácia odborných stanovískviac
Audit
 • Audit účtovnej závierky
 • Audit priebežných výkazov
viac