Účtovníctvo · Mzdy · Znalectvo · Audit
Našou prioritou je zodpovedný prístup

Kontakty

Kontaktujte nás s Vašimi otázkami

Kontakt: Ing. Mária Chrapeková
Telefón: +421 903 404 252
E-mail: mchrapekova@gmail.com
Adresa: Zábranie 204/68
920 01 Hlohovec
Slovenská republika
Účtovníctvo a dane
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Dane
viac
Mzdy a Personalistika
  • Spracovanie miezd
  • Výkazy pre Sociálnu poisťovňu
  • Personalistika
viac
Znalecké posudky
  • Vypracovanie znaleckých posudkov
  • Formulácia odborných stanovískviac
Audit
  • Audit účtovnej závierky
  • Audit priebežných výkazov
viac