Účtovníctvo · Mzdy · Znalectvo · Audit
Našou prioritou je zodpovedný prístup

Mzdy a personalistika

Mzdy

 • spracovanie miezd a príprava výplatných listín
 • sledovanie dochádzky
 • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie prevodných príkazov na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • príprava ročných zúčtovaní
 • príprava štatistických výkazov a hlásení
 • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a do Zdravotných poisťovní

Personalistika

 • kompletné zabezpečenie úkonov súvisiacich s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru
 • príprava potvrdení pre zamestnancov pre úradné účely

Služby zabezpečujeme efektívne, pružne a presne. Našou prioritou je zodpovedný prístup.

Účtovníctvo a dane
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Dane
viac
Mzdy a Personalistika
 • Spracovanie miezd
 • Výkazy pre Sociálnu poisťovňu
 • Personalistika
viac
Znalecké posudky
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Formulácia odborných stanovískviac
Audit
 • Audit účtovnej závierky
 • Audit priebežných výkazov
viac