Účtovníctvo · Mzdy · Znalectvo · Audit
Našou prioritou je zodpovedný prístup

Znalecké posudky o odborné stanoviská

V zmysle zákona č.382/2004 Z.z. je predmetom našej činnosti vypracovanie

 • znaleckých posudkov a jeho doplnkov
 • odborných stanovísk
 • odborných vyjadrení

Služby zabezpečujeme efektívne, pružne a presne. Našou prioritou je zodpovedný prístup.

Účtovníctvo a dane
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Dane
viac
Mzdy a Personalistika
 • Spracovanie miezd
 • Výkazy pre Sociálnu poisťovňu
 • Personalistika
viac
Znalecké posudky
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Formulácia odborných stanovískviac
Audit
 • Audit účtovnej závierky
 • Audit priebežných výkazov
viac